Neptunium (Np)

Neptunium (latinsky Neptunium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 93. Nachází se v 0. periodě a 8. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Neptunium
Latinský název Neptunium
Atomová relativní hmotnost 237,048
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 93
Skupenství (20 °C) -
Hustota 20,5 g/cm3
Počet izotopů 153