Protaktinium (Pa)

Protaktinium (latinsky Protactinium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 91. Nachází se v 0. periodě a 6. skupině. Patří mezi aktinoidy a vyskytuje se v přírodě.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Protaktinium
Latinský název Protactinium
Atomová relativní hmotnost 231,036
Elektronegativita 1,1
Protonové číslo 91
Skupenství (20 °C) -
Hustota 15,4 g/cm3
Počet izotopů 14