Selen (Se)

Selen (latinsky Selenium) je prvek s protonovým číslem 34. Nachází se v 4. periodě a 16. skupině. Patří mezi nekovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Selen
Latinský název Selenium
Atomová relativní hmotnost 78,96
Elektronegativita 2,5
Protonové číslo 34
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 4,81 g/cm3
Počet izotopů 20